دستگاه های شیردوشی

دستگاه های شیردوشی

دستگاه های شیردوشی

امروزه با توجه به افزایش تعداد دام ها وافزایش میزان تولیدشیر به علت عملیات اصلاح نژادی وافزایش هزینه های کاری وهمچنین بالا بودن بار میکروبی شیر،دوشیدن شیر با دست بسیار مشکل بوده.باتوجه به این مسائل حتی در دامداری های کوچک هم دوشیدن شیر با دستگاه شیردوشی ضروری می باشد.دستگاه های شیر دوشی در دونوع سیار یا قابل حمل وشیردوش ثابت موجود می باشند.شناخت دستگاه شیردوش واستفاده صحیح آن مشکلات پستان دام را کاهش وشیردهی را افزایش می دهد.

دستگاه های شیر دوش ثابت

دستگاه های شیر دوش ثابت


دستگاه های شیردوش سیار شرکت برکت Bereket ترکیه

(Portable Milking Machines)

  • شیردوش دو واحد دو بیدون (Mobile Milking Machine double Unit with Two Milking Unit)

Portable milking machine

  • شیردوش دو واحد تک بیدون (Mobile Milking Machine double Unit)

Mobile Milking Machine double Unit